Skip to content Skip to footer

Bài viết SEO chất lượng cao là gì ? và làm sao để đạt được nó

Nền kinh tế tri thức tức là 1 đứa giỏi thì hơn hẳn 10 đứa trung bình. Tức là giả dụ 1 công ty có 1 đứa viết bài chuẩn SEO nội dung rất giỏi thì hơn hẳn 1 công ty có 10 đứa viết nội dung làng nhàng. Thế nên người ta mới có những công ty 13 người như instagram mà bán 1 tỉ đô. Do đó, thời này không có ỷ động hiếp yếu được mà phải dùng cái đầu.
Thực tế, chỉ ra rằng giờ toàn công ty dưới 10 người hoặc quy mô nhỏ mà hoạt động linh hoạt, lợi nhuận cao. Các công ty cồng kềnh thì lỗ chổng vó, sống dựa vào nhà nước. Hoặc cồng kềnh mà sống được thì đa số là công ty nuôi lao động chân tay ( không cần não ) như thợ xây, bốc vác, công nhân may …
Đó là lý do cấp thiết mà ta nên đầu tư vào bộ não của chúng ta. Càng nhanh, càng sớm càng tốt.

Để minh họa rõ cho điều này ta hãy hình dùng như sau. Với nền kinh tế tri thức thì
10 = 1 + 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1  là không đúng. 1 nội dung 10 điểm hơn toàn bộ nội dung 1 điểm.  10 nội dung 1 điểm thì không thể bằng 1 nội dung 10 điểm
10 = 5 + 5 là không đúng. Nội dung 10 điểm hơn toàn bộ nội dung 5 điểm và nội dung 10 điểm không phải tạo ra bằng 2 nội dung 5 điểm
10 > 9 + 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9 +….n (n =9). Một nội dung 10 điểm hơn cả 10000 nội dung 9 điểm cộng lại.
Vậy thế nào là một nội dung chất lượng?

1. Tính chuyên sâu

  • Đào sâu chủ điểm
  • Đề cập vấn đề chưa được đề cập tới trong bài viết của đối thủ
  • Đi vào cặn kẽ , cụ thể chi tiết từng tí một

2. Tính tổng hợp

  • Đề cập đầy đủ vấn đề, không thiếu gì. người đọc chỉ cần đọc 1 bài của mình hơn hẳn đống bài của đối thủ
  • Kết hợp với video nội dung vấn đề nếu có.

3. Tính logic

Tức là vẽ một đường đi để mọi người đọc dễ dàng theo dõi bài viết và đọc nhanh nếu có thể

4. Tính đơn giản

Hiểu bài viết thì phải trình bày bài viết đơn giản, không dùng ngôn ngữ nguy hiểm, tối nghĩa, nặng nề

5. Tính có nghĩa

Cuối cùng là rõ ràng bài viết phải giải quyết chủ điểm được đề ra, đi thẳng vào chủ điểm chứ không lòng vòng vòng vo.

6. Ví dụ cụ thể trực quan đi kèm

Mỗi bài viết, luận điểm đưa ra phải có ví dụ , câu chuyện rõ ràng, càng dễ hiểu càng tốt. Đây là yếu tố của cách viết bài chuẩn SEO chất lượng.

Ví dụ cụ thể trực quan đi kèm

Ví dụ cụ thể trực quan đi kèm

You cannot copy content of this page