Skip to content Skip to footer

Cách xác định được chiến lược của đối thủ

Theo dõi đối thủ của mình là điều mà bất cứ ai kinh doanh đều cũng phải làm, nó giúp bạn hiểu rỏ hơ về đối thủ, bạn dựa vào đó để mà có thể ngăng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp chúng ta cho phép doanh nghiệp của bạn tạo sự khác biệt so với đối thủ.

SEO

Theo dỏi các hoạt động mà đối thủ của bạn đặt ra để tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO) , bạn tìm hiểu xem ty đối thủ có những trò gì để còn có thể đám trả ví dụ như họ có bao nhiêu trang web, bao nhiêu link liên kết , và ai liên kết đến trang của đối thủ.

Trang mạng xã hội

Ngoài việc thông qua cấc công cụ tìm kiếm thì bạn còn có thể nghiên cứu đối thủ của mình qua mảng mạng xã hội, bạn có thể tìm  và theo dỏi xem thử chiến lược nội dung họ đưa ra là gì?

Trải nghiệm người dùng

Sản phẩm của bạn hay đối thủ thì cũng đều chỉ nhắm vào một mục tiêu là trải nghiệm của khách hàng phải có là tốt nhất vậy để khách hàng đáng giá đối thủ cạnh tranh là một cách có tính khách quan nhờ vào đó bạn có thể thu thập thông tin và cải thiện sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp crua bạn.

Tiếp thị

Qua những thứ vừa nêu trên thì có một yếu tố bạn cũng cần chú ý là phương thức tiếp thị của đối thủ. Chính những yếu tố tiếp thị sẽ giúp bạn cải thiện và tạo sự khác biệt với đối thủ. Để tiếp cận thông tin nhanh hơn thì bạn cũng có thể bật thông báo để thông tin khuyển mãi , ưu đãi đến tai của bạn là một cách nhanh nhất.

You cannot copy content of this page