Skip to content Skip to footer

Phân tích hoà vốn

 Nếu có tìm hiểu về phân tích tài chính hoặc từng tham gia một khóa học kinh doanh chắc hẳn bạn phải viết về phân tích tài chính. Đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty bắt đầu khởi nghiệp. Như vậy, phân tích hoà vốn là gì và tại sao lại cần phải phân tích hòa vốn?

Phân tích hòa vốn là một cách thức mà doanh nghiệp sẽ tính toán để tìm ra điểm hòa vốn. Tại điểm hòa vốn, tổng chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra sẽ bằng với số tiền thu về hay nói cách khác là lợi nhuận bằng 0. Nói cách khác, phân tích hòa vốn là tính toán xem liệu bao nhiêu sản phẩm cần bán ra để có thể thu hồi lại số vốn ban đầu.

Để phân tích điểm hòa vốn thì các yếu tố cần có chính là chi phí và giá bán của mỗi đơn vị sản phẩm. Chí phí bao gồm cả chi phí cố định như chi phí máy móc thiết bị, chi phí thuê văn phòng, tiền lương công nhân…, chi phí biến đổi là những chi phí thay đổi theo số lượng sản phẩm như nguyên vật liệu, hoa hồng nhân viên bán hàng…

Phân tích chi phí hòa vốn là một bước rất quan trọng trong quá trình phân tích tài chính và điều hành kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Phân tích hòa vốn giúp cho doanh nghiệp xác định giá bán của sản phẩm, liệt kê các chi phí mà doanh nghiệp có thể bỏ qua. Từ đó giúp cho doanh nghiệp đưa ra mục tiêu bán hàng cũng như là những quyết định tài chính chính xác hơn.

Phân tích hòa vốn không phải là một việc làm phải luôn luôn thực hiện định kỳ như phân tích tài chính. Một số trường hợp bắt buộc phải phân tích hòa vốn là khi bạn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh với một doanh nghiệp mới, khi cho ra mắt một sản phẩm mới, khi thâm nhập vào một thị trường mới, khi thay đổi mô hình kinh doanh của công ty.

 

Công thức để phân tích hòa vốn là:

Điểm hoà vốn = Tổng chi phí cố định/ (Giá trung bình – Chi phí biến đổi)

Theo công thức trên, để phân tích hòa vốn ta cần tiến hành các bước:

Thu thập dữ liệu

Như đã đề cập ở phần 1, chi phí khi phân tích hòa vốn bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi. Ngoài ra, bạn còn cần phải xác định giá bán trung bình của mỗi đơn vị sản phẩm.

Nhập dữ liệu và tính toán

Sau khi có đầy đủ số liệu cần thiết, bạn tiến hàng tính toán điểm hòa vốn dựa trên công thức trên. Hiện nay có một số phần mềm hiện đại có thể thay bạn tính toán điểm hoà vốn chỉ cần bạn xác định đầy đủ dữ liệu cần thiết cho các biến.

Điều chỉnh các biến số

Sau khi hoàn tất tính toán, dựa vào kết quả bạn cũng có thể điều chỉnh những chi phí cố định và biến đổi cho phù hợp. Khi mỗi chi phí thay đổi đều sẽ làm thay đổi điểm hòa vốn của doanh nghiệp, sản phẩm.

Tuy nhiên, trong phân tích tài chính nói chung và trong kinh doanh nói riêng, không thể có một công thức hoàn hảo cho thành công được. Phân tích hòa vốn cũng tồn tại nhiều hạn chế mà bạn cần phải lưu ý như sau:

Thứ nhất, nhiều người ngộ nhận khi xác định điểm hòa vốn là nhu cầu sản phẩm trong tương lai của người tiêu dùng. Do đó, khi phân tích hòa vốn cần chú ý, điểm hòa vốn là nơi mà tại đó số lượng sản phẩm bán ra đủ để trang trải tất cả chi phí mà bạn bỏ ra để tạo nên sản phẩm đó.

Thứ hai, lầm lẫn trong xác định chi phí cố định và chi phí biến đổi. Trong thực tế, ranh giới phân biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến là khá mong manh. Một chi phí có thể là chi phí cố định nhưng một thời điểm khác lại là chi phí biến đổi. Vì vậy, cần phải thận trọng trong việc xác định những loại chi phí này gây ra sự sai sót trong kết quả.

Thứ ba, giá bán luôn biến động. Giá bán trong phân tích hòa vốn là giá bán trung bình bởi trong thực tế rất khó khăn để có một mức giá bán trung bình. Mỗi thời điểm, mỗi đối tượng, tùy theo chính sách của công ty sẽ có giá bán sản phẩm khác nhau. Sự biến động và không đồng nhất của giá cả cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đạt được.

Như nhiều công thức khác, phân tích hòa vốn cũng chỉ mang tính ước lượng và có nhiều hạn chế. Do đó, bạn không nên quá lạm dụng và chư quan vào kết quả mà cần phải dựa vào nhiều kiến thức và kinh nghiệm khác để đưa ra những quyết định thông minh cho công cuộc khởi nghiệp của mình. Chúc bạn thành công nhé!

You cannot copy content of this page