Skip to content Skip to footer

Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh hoa tươi

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng cần phải có lợi nhuận và để biết được hoạt động kinh doanh của mình có lợi nhuận hay không thì cần phải có những phương pháp để đánh giá hiệu quả kinh doanh, kinh doanh hoa tươi cũng không phải là một ngoại lệ. Như vậy, làm thế nào để biết được một shop kinh doanh hoa tươi có hoạt động hiệu quả hay không?

Như chúng ta đã biết, để đánh giá hoạt động kinh doanh, một doanh nghiệp sẽ ứng dụng các chỉ tiêu hoạt động như hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh, hệ số lợi nhuận trên doanh thu, hiệu quả sử dụng chi phí, số vòng quay vốn… Tuy nhiên, để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh hoa, ngoài những con số thực tế được tính toán trên, chúng ta còn cần phải xem xét nhiều yếu tố nhờ vào kinh nghiệm và mắt quan sát.

Mỗi ngày, ngoài những con số thu chi bạn cần phải quan sát lượng hoa nhập về, lượng hoa bán và lượng hoa còn tồn đọng để xem lượng hoa hao hụt do hư hỏng mỗi ngày và số lượng thay đổi mỗi ngày như thế nào. Bởi đối với hoạt động kinh doanh hoa tươi thì ngoài những chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, vốn kinh doanh…thì bạn còn cần phải cân đối được lượng hoa nhập về với nhu cầu thị trường, tránh tồn đọng quá nhiều.

Bên cạnh đó, nhu cầu hoa của thị trường cũng rất đa dạng và thường xuyên thay đổi. Bạn cần xem xét và đánh giá loại hoa nào đang được ưa chuộng nhiều nhất, loại hoa còn tồn đọng nhiều nhất mỗi ngày để thay đổi và cập nhật theo nhu cầu người tiêu dùng.

You cannot copy content of this page