Skip to content Skip to footer

RankBrain – Trò xưa cũ trong Adwords được đưa vào SEO – Lưu ý SEO 2018

Kính gửi độc giả của Thế Giới Marketing
Đầu tiên là mình không quan tâm rankbrain này lắm vì thế giới marketing làm SEO thì hoàn toàn là dựa trên cái vấn đề hướng người dùng và cho user. Nên bản chất Thế giới Marketing và Google là nói chung 1 ngôn ngữ. Nhưng cái này nó cũng khá dễ hiểu và cần thiết để làm branding nên cũng tiện đề cập tí.

Bản chất thì thế giới vẫn đang cố gắng áp dụng nhiều nhiều cái Machine Learning vào mọi thứ. càng nhiều càng tốt…cái RankBrain này cũng thế
Như các bạn biết trong quảng cáo Adwords, khi mà time on site và boundrate của bạn cao thì điểm chất lượng sẽ thấp và …cái gì đến sẽ đến adrank của bạn sẽ đi xuống và bạn xếp hạng kém hơn.
Cái Rankbrain này cũng thế. Nó do 2 tiêu chí kia quyết định

 
Bạn nhìn vào bức ảnh trên sẽ hiểu.
Thuật toán A cho phép P1 xếp cao hơn P2 và người dùng kích vào P1 –> chuẩn.
Thuật toán B thì cho P2 xếp cao hơn P1 nhưng người dùng lại không click vào P2 -> P2 tệ.
Vậy thì cái thứ hạng nó không chỉ được duy trì bằng backlink hay onpage mà do yếu tô người dùng quyết định đó là
Dwell time = thời gian đọc bài viết
 
 

You cannot copy content of this page