Skip to content Skip to footer

Xây dựng kế hoạch Social Media cho người mới

Xác định mục tiêu

Để xây dựng được một chiến lược truyền thông thì bạn cần lập ra mục tiêu cho bản kế hoạch đó. Mục tiêu là cái đích bạn phải hướng tới nếu lập ra mục tiêu chi tiết, rỏ ràng thì nó sẽ là động lực phát triển của bạn. Hãy bắt đầu với những mục tiêu từ đơn giản nhất, mới bắt đầu chỉ cần đặt ra 2,3 mục tiêu là đủ. Nhũng mục tiêu mà kế hoạch đưa ra cần phải bám sát với mục tiêu kinh doanh.

Khách hàng tiềm năng

Đối với một doanh nghiệp khi được ra mắt thì họ đều có cho mình những lượng khách hàng mục tiêu nhất định. Chiến lược tiếu thị sẽ chẳng đi đến đấu nếu bạn không thu hẹp được vùng khách hàng của bạn. Bạn cần nghiên cứu thông tin để đưa về theo cùng độ tuổi, công việc, vị trí,.. công tác của chiên dịch cần được nghiên cứu kỉ để ra vùng khách hàng chính xác nhất.

Phương tiện truyền thông

Bạn cần đánh giá lại việc sử dụng truyền thông của mình, bạn đã tận dụng hết truyền thông cho kế hoạch của mình chưa. Theo từng lĩnh vực mà sẽ có các mục tiêu khách nhau, các trang truyền thông xã hội khác nhau. Bạn có thể kết hợp với việc sử dụng  Google Analytics để có thể theo dõi hành vi khách hàng của mình.

Xây dụng nội dung

Chiến lược nội dụng có thành công hay không sẽ được quyết định bởi sự sáng tạo của bạn, hãy để tâm đến những yếu tố như: chủ đề, caption, hình ảnh, nội dung,..

Phân bố lực lượng

Dựa vào các bước xác định ở trên thì bạn có thể đưa ra các đánh giá về ý tưởng, tiềm  năng, năng suất làm việc,.. để thực hiện được kế hoạch thì chúng ta cũng cần có được nguồn nhân lực thực sự tốt và phân bố thật đồng dều và chi tiết để có được tiến độ làm việc là tốt nhất.

You cannot copy content of this page