hướng dẫn bán hàng shopee

Chức năng bình luận bị tắt ở hướng dẫn bán hàng shopee

Quản lí và in đơn hàng nhiều shop, inbox đơn mới, trả lời đánh giá.. Tăng yêu thích sản phẩm & theo dõi shop trên Shopee.

  hướng dẫn xác nhận danh tính facebook