hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử

Chức năng bình luận bị tắt ở hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử

Sau khi chính thức áp dụng chuyển đổi hoá đơn điện tử theo thông tư 78 tại 6 tỉnh thành, gần đây Bộ Tài chính ban hành quyết định 206/QĐ-BTC về việc sẽ tiến hành áp dụng hoá đơn điện tử theo thông tư 78 tại 57 tỉnh thành từ tháng 4 tới đây. Các doanh nghiệp lúc này cần tìm hiểu và bắt đầu thực hiện chuyển đổi hoá đơn điện tử theo thông tư 78 để đáp ứng lộ trình đã ban hành. Căn cứ Thông báo tại Bước 1 của cơ quan thuế, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Mẫu đăng ký) bằng hình thức điện tử thông qua Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc có thể gửi trực tiếp đến Cổng điện tử – Hệ thống hóa đơn điện tử.

 • Ngay sau khi cơ quan thuế Thông báo chấp nhận việc đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/TB-TNĐT, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu BC26/AC và lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC gửi đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.
 • Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy …
 • Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
 • Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập và xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp MST khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 • Trên mẫu hóa đơn sẽ thể hiện phần ký hiệu và mã cơ quan Thuế theo đúng quy định đối với hóa đơn có mã/không mã theo Nghị định 123.

Các hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển mạnh, doanh nghiệp… Doanh nghiệp vẫn được sử dụng Hóa đơn cũ bình thường cho đến khi chuyển sang HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78. Doanh nghiệp vẫn được sử dụng Hóa đơn cũ bình thường cho đến khi chuyển sang HĐĐT theo Nghị định 123 &Thông tư 78. A) Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông báo từ cơ quan thuế, cơ quan tỉnh có thẩm quyền.

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử E

MISA sẽ sớm ra mắt phiên bản PMKT để đáp ứng đơn vị xuất trực tiếp HĐĐT trên phần mềm. Ngay sau khi cơ quan thuế Thông báo chấp nhận việc đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/TB-TNĐT, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu BC26/AC và lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC gửi đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử. Cơ quan thuế sẽ phản hồi doanh nghiệp/cá nhân bằng thông báo điện tử Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc Chấp nhận hoặc Từ chối việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của Anh/chị. Ngày 21/11 vừa qua Tổng cục thuế chính thức kích hoạt triển khai hệ thống HĐĐT giai đoạn 1 tại 6 tỉnh thành (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định).

Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn. Anh/chị nhấn tích chọn Hình thức hóa đơn làHóa đơn có mã của CQThayHóa đơn không có mã của CQT, sau đó nhấnĐăng ký sử dụngđể lập hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ngay sau khi được cơ quan thuế chấp thuận, doanh nghiệp có thể sử dụng hoá đơn điện tử mà không phải gửi hoá đơn mẫu và thông báo phát hành hoá đơn điện tử đến cơ quan thuế như trước đây. Các doanh nghiệp khác sẽ đợi chi cục thuế quản lý thông báo. Còn 54 tình thành còn lại thì chưa triển khai thông tư mới nên vẫn sử dụng hóa đơn cũ theo quy định trước đây. Để biết doanh nghiệp/tổ chức/hộ kinh doanh của mình thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của Cơ quan thuế, Anh/Chị có thể đọc chi tiết nội dung tại đây.

Theo Nghị định 123, Cơ quan thuế không quản lý chi tiết mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn sử dụng theo từng đợt thông báo phát hành mà quản lý thông qua việc truyền nhận dữ liệu định dạng xml (Quyết định 1450/QĐ-TCT). Do đó, doanh nghiệp/đơn vị có thể thiết lập mẫu hóa đơn giản, theo nhu cầu sử dụng của mình mà không cần lập thông báo phát hành (không phải nộp Mẫu hóa đơn khi đăng ký sử dụng HĐĐT) với cơ quan Thuế. Các đơn vị đang sử dụng phần mềm kế toán để xuất hóa đơn vui lòng đăng nhập và thực hiện chuyển đổi HĐĐT trên bản web theo hướng dẫn trên đây để đăng ký với Cơ quan thuế và xuất hóa đơn đáp ứng quy định tại Nghị định 123, Thông tư 78.

MISA phối hợp cùng CQT truyền thông tới các doanh nghiệp vềlộ trình và cách thức chuyển đổi hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tửtheo Nghị định 123, Thông tư 78 nhằm tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn trong quá trình chuyển đổi HĐĐT của doanh nghiệp. Hệ thống sẽ mở đến giao diện Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT theo Nghị định 123). Doanh nghiệp/cá nhân lập tờ khai Đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (đính kèm tại Phụ lục IA Nghị định 123) gửi tới Cơ quan Thuế (Có thể nộp trực tiếp tại Cổng TTĐT Tổng cục Thuế hoặc thông qua phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng). Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/biên lai điện tử của người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận vào lúc…giờ…phút ngày…tháng…năm… Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/biên lai điện tử của người nộp thuế sẽ được cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra.

hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng để lập hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trên đây, phần mềm hóa đơn điện tử EASYINVOICE đã hướng dẫn cụ thể và chi tiết quy trình chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Khi Cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 của Doanh nghiệp, Trạng thái của đăng ký sử dụng chuyển sangTĐD- Thuế đã duyệt. Sau đó, Bạn thực hiệnBước 2- Hủy Hóa đơn điện tử đang sử dụng theo quy định cũ. Trạng thái của đăng ký sử dụng chuyển sang CTD – Chờ Thuế duyệt. Như vậy, Bạn đã hoàn thành đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.

  hướng dẫn sử dụng

Quy Định Về Việc Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. □ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Dải số Thông báo phát hành trên hệ thống Bkav eHoadon chuyển sang màu đỏ và có trạng thái ĐH – Đã hủy. Dễ dàng chuyển đổi HĐĐT đáp ứng Thông tư 78 trên phần mềm VNPT Invoice. Dễ dàng chuyển đổi HĐĐT đáp ứng Thông tư 78 trên phần mềm E-invoice.

Tiếp theo bạn lựa chọn các tiêu chí hiển thị khác trên mẫu hóa đơn như loại Thuế suất, Chiết khấu, cách viết thông tin và một số mẫu hóa đơn cơ bản… Hệ thống đã có sẵn các mẫu hóa đơn miễn phí, được chuẩn hóa theo quy định. Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản dùng thử. Ngày ký và ngày lập hóa đơn khác nhau vẫn là hóa đơn hợp pháp , hợp lý và hợp lệ NHƯNG BÊN BÁN THÌ DÙNG NGÀY LẬP ĐỂ KHAI THUẾ GTGT ĐẦU RA.

 • Các hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển mạnh, doanh nghiệp…
 • Sau khi hoàn thiện các bước trên và được CQT chấp nhận, anh/chị có thể tiến hành xuất hóa đơn điện tử CÓ MÃ hoặc KHÔNG MÃ CQT theo Nghị định 123, Thông tư 78.
 • Sau khi đã thực hiện các thủ tục này, kế toán phải lập thông báo hủy hóa đơn (TB03/AC) gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.
 • Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Trong thời gian 1 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng HĐĐT tại bước 1, DN sẽ nhận được thông báo chấp nhận (hoặc không chấp nhận) đăng ký sử dụng HĐĐT. □ Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định). Sau khi hoàn thiện các bước trên và được CQT chấp nhận, anh/chị có thể tiến hành xuất hóa đơn điện tử CÓ MÃ hoặc KHÔNG MÃ CQT theo Nghị định 123, Thông tư 78. Doanh nghiệp có thể lựa chọn và khởi tạo mẫu hóa đơn có mã/không mã ngay trên phần mềm MISA meInvoice. Trên mẫu hóa đơn sẽ thể hiện phần ký hiệu và mã cơ quan Thuế theo đúng quy định đối với hóa đơn có mã/không mã theo Nghị định 123 & Thông tư 78.

Theo Nghị định 123, DN sẽ không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, mẫu hóa đơn và số lượng hóa đơn với cơ quan thuế nữa./. Ngay sau khi doanh nghiệp gửi Mẫu đăng ký, Cổng điện tử – Hệ thống hóa đơn điện tử sẽ phản hồi ngay Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đến email của doanh nghiệp đã đăng ký trên Mẫu đăng ký. 5.Khi xuất khẩu vẫn phải xuất hóa đơn điện tử GTGT (Trước đây thì ko cần, trước đây dùng hóa đơn thương mại, cơ quan thuế ko quản lý). Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập và xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp MST khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Đồng thời, doanh nghiệp nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông báo/công văn từ chi cục thuế địa phương, cũng như làm theo hướng dẫn của MISA để bám sát theo lộ trình chuyển đổi HĐĐT. Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68… □ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định). Sau khi hoàn tất 2 bước trên, Bạn có thể bắt đầu xuất hóa đơn điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon. Thực hiệnThông báo hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng.

+ Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn. Thông tin hiển thị trên hóa đơn và đặc biệt là Thông tin hiển thị trên các hồ sơ gửi Cơ quan thuế để làm căn cứ nhận đc thông báo quan trọng về HĐĐT của đơn vị từ CQT. Trường hợp khác, anh chị có thể tra cứu xem đơn vị mình sử dụng có mã hay không có mã CQT (Xem hướng dẫntại đây). Sau khi tạo mẫu hóa đơn thành công, NNT sẽ nhận được thông báo và có thể xem lại các mẫu hóa đơn đã tạo.

Bài Ld1: Hướng Dẫn Thiết Lập Môi Trường Ký Điện Tử Bằng Phần Mềm Bkavca Signer Plugin Bsp

Hóa đơn Tổng hợp nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử mới nhất Việc xuất hóa đơn sai không chỉ gây thiệt cho người mua lẫn người bán mà… Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh. Để gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng, người bán có thể gửi thông qua email hoặc SMS. Chọn Phụ lục 3.12 và điền các thông tin Quyết toán hóa đơn không còn sử dụng và thực hiện theo Luật định. Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy …

Trên mẫu hóa đơn sẽ thể hiện phần ký hiệu và mã cơ quan Thuế theo đúng quy định đối với hóa đơn có mã/không mã theo Nghị định 123. Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice được xây dựng và phát triển bởi công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại SoftDreams. ThaisonSoft hỗ trợ chuyển đổi miễn phí hóa đơn điện tử đáp ứng TT78. Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế tiếp nhận Tờ khai ghi trên thông báo này, cơ quan thuế sẽ trả Thông báo Mẫu 02 ban hành kèm theo Nghị định số ….

Các Phòng, Chi cục Thuế chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hướng dẫn doanh nghiệp cách thức chuyển đổi từ hóa đơn theo Thông tư 32 lên Thông tư 78. Cùng với đó, doanh nghiệp nên thường xuyên theo dõi cũng như cập nhật các thông báo/ công văn từ chi cục thuế địa phương để bám sát lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử. Hiện nay, trong các đơn vị được Tổng cục Thuế cấp phép cung cấp hoá đơn điện tử, MISA được đánh giá vượt trội nhờ nhiều tính năng thông minh và hệ thống liên thông dữ liệu giữa hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán.

  hướng dẫn làm marketing

Bài Ld1: Hướng Dẫn Chuyển Đổi Hóa Đơn Theo Quy Định Cũ Sang Sử Dụng Hoá Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78 Trên Hệ Thống Bkav Ehoadon

Đăng nhập bằng tài khoản được MISA cấp sử dụng Hóa đơn điện tử. Tại giao diện Bắt đầu sử dụng trên phần mềm meInvoice, Anh/Chị bấm chức năng Đăng ký sử dụng. MISA meInvoice chỉ tính số lượng hóa đơn đã sử dụng, cho nên nếu doanh nghiệp đã mua nhưng chưa dùng hết vẫn có thể sử dụng số hóa đơn còn lại theo Nghị định và Thông tư mới. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ phản hồi Thông báo chấp nhận hay không chấp nhận đến email của người nộp thuế đã đăng ký trên Mẫu đăng ký. B) Doanh nghiệp thuộc đối tượng dùng HĐĐT không mã có nhu cầu chuyển đổi dùng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Nếu doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh thành thí điểm giai đoạn 1 sẽ áp dụng chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư mới nhất.

Thông báo chấp nhận Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Trên đây là các bước hướng dẫn chuyển đổi hoá đơn điện tử từ Thông tư 32 sang Thông tư 78 trên PM EFY-iHOADON. Các đơn vị thực hiện theo các bước trên để nhanh chóng chuyển đổi và sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định mới. Sau khi xác định rõ mình thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử loại nào và cân nhắc lựa chọn loại hoá đơn phù hợp, các doanh nghiệp chuyển đến bước đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử.

Mẫu BC26 giúp quyết toán, chốt lại tại thời điểm chuyển đổi lên HĐ kiểu mới thì còn tồn những HĐ nào nên anh chị chọn ngày là đầu quý tới ngày mình muốn chốt chuyển lên. M-invoice xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng Quý Đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành, đặc biệt là Cục Thuế 6 tỉnh, Tổng Cục Thuế đã sát cánh cùng chúng tôi hoàn thành tốt nhiện vụ quan trọng này. □ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

 • Hệ thống đã có sẵn các mẫu hóa đơn miễn phí, được chuẩn hóa theo quy định.
 • Cơ quan thuế sẽ phản hồi doanh nghiệp/cá nhân bằng thông báo điện tử Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc Chấp nhận hoặc Từ chối việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của Anh/chị.
 • Chờ đợi cơ quan thuế phản hồi bằng thông báo điện tử theo mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký hóa đơn điện tử trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký.
 • Doanh nghiệp vẫn được sử dụng Hóa đơn cũ bình thường cho đến khi chuyển sang HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78.
 • Doanh nghiệp/cá nhân tiến hành thủ tục hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử thông tư cũ còn tồn theo mẫu TB03AC có trong HTKK để nộp cho CQT.

Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả qua email đã đăng ký tại mục Thông tin đơn vị. Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng triển khai HĐĐT giai đoạn 1 (không thuộc 6 tỉnh thành phố thí điểm) hoặc chưa nhận được thông báo chuyển đổi từ Cơ quan thuế vẫn sử dụng hóa đơn cũ bình thường. Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng triển khai HĐĐT giai đoạn 1 (không thuộc 6 tỉnh thành phố thí điểm) hoặc chưa nhận được thông báo chuyển đổi từ Cơ quan thuế vẫn sử dụng hóa đơn cũ. Đối với Doanh nghiệp đang sử dụng Hóa đơn điện tử theo quy định cũ khi chuyển đổi sang sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, bạn phải thực hiện thông báo huỷ hoá đơn đang sử dụng với Cơ quan Thuế.

Nộp Tờ Khai, Nộp Thuế Điện Tử

Tờ khai sẽ được gửi trực tiếp tới CQT và được tiếp nhận, phản hồi trong vòng 1 ngày kể từ thời điểm gửi. Kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế thông qua 3 kênh MPLS VPN Layer 3 với tốc độ tới 50Mbps.

 • Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice được xây dựng và phát triển bởi công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại SoftDreams.
 • Căn cứ Thông báo tại Bước 1 của cơ quan thuế, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Mẫu đăng ký) bằng hình thức điện tử thông qua Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc có thể gửi trực tiếp đến Cổng điện tử – Hệ thống hóa đơn điện tử.
 • M-invoice xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng Quý Đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành, đặc biệt là Cục Thuế 6 tỉnh, Tổng Cục Thuế đã sát cánh cùng chúng tôi hoàn thành tốt nhiện vụ quan trọng này.
 • B) Doanh nghiệp thuộc đối tượng dùng HĐĐT không mã có nhu cầu chuyển đổi dùng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

+ Trường hợp không được chấp nhận, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung theo yêu cầu của cơ quan thuế và gửi lại theo các bước trên. □ Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn. □ Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định). Hiện nay MISA đã mở tính năng chuyển đổi HĐĐT theo NĐ 123 trên phần mềm MISA meInvoicephiên bản webđể hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi kịp thời theo lộ trình của Cơ quan thuế. Mở tính năng chuyển đổi HĐĐT theo NĐ 123, TT78 trên phần mềm MISA meInvoice phiên bản web để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi kịp thời theo lộ trình của Cơ quan thuế.

Đối Với Khách Hàng Đang Sử Dụng Efy

Chờ đợi cơ quan thuế phản hồi bằng thông báo điện tử theo mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký hóa đơn điện tử trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký. Hệ thống mặc định hiển thị hai ký tự cuối trong ký hiệu hóa đơn là “YY”. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn, Bạn tích vàoThay đổi và chọn hai ký tự cuối trong ký hiệu hóa đơn để phân biệt với mẫu hóa đơn khác. Sau khi ký số hóa đơn, thông tin hóa đơn sẽ được hệ thống tự động gửi cho người mua trong trường hợp hóa đơn không có mã, gửi lên Cơ quan thuế để thực hiện cấp mã đối với hóa đơn có mã. Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT dùng để đăng ký, thay đổi thông tin hóa đơn điện tử. Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị…

 • ThaisonSoft hỗ trợ chuyển đổi miễn phí hóa đơn điện tử đáp ứng TT78.
 • Nếu có sai sót hay thay đổi, anh chị có thể chỉnh sửa lại thông tin trong menu Hệ thống, phầnHồ sơ hóa đơn điện tử.
 • Trên đây là các bước hướng dẫn chuyển đổi hoá đơn điện tử từ Thông tư 32 sang Thông tư 78 trên PM EFY-iHOADON. Các đơn vị thực hiện theo các bước trên để nhanh chóng chuyển đổi và sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định mới.
 • Đăng ký sử dụng để lập hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Sau khi ký số hóa đơn, thông tin hóa đơn sẽ được hệ thống tự động gửi cho người mua trong trường hợp hóa đơn không có mã, gửi lên Cơ quan thuế để thực hiện cấp mã đối với hóa đơn có mã.
  hướng dẫn đặt hàng trên lazada

Kiểm tra tình trạng nhà cung cấp có đang được phép hoạt động hay không, giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ. + Áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế phải trả phí dịch vụ. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ định danh điện tử của Công ty EFY Việt Nam. Trên giao diện của MISA Melnvoice, anh chị lựa chọn Quay lại làm việc với hóa đơn theo Nghị định 51. Nếu thông tin trên mẫu đã chính xác Bạn bấm biểu tượng để ký duyệt mẫu.

Doanh nghiệp/cá nhân tiến hành thủ tục hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử thông tư cũ còn tồn theo mẫu TB03AC có trong HTKK để nộp cho CQT. Trường hợp doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế, xem hướng dẫntại đây. Tại giao diệnHồ sơ hóa đơn điện tử,anh/chị lưu ý điền chính xác thông tin liên hệ bao gồmThông tin hiển thị trên hóa đơnvà đặc biệt làThông tin hiển thị trên các hồ sơ gửi Cơ quan thuếđể làm căn cứ nhận đc thông báo quan trọng về HĐĐT của đơn vị từ CQT. Tại giao diệnLoại hóa đơn điện tử, với những đơn vị là trường học theo quy định sẽ sử dụng hình thức hóa đơn có mã của CQT. Trên đây là những điều mà chủ kinh doanh cần lưu ý về chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 cũng như thủ tục, quy trình chuyển đổi chính xác nhất.

Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Điện Tử Nhà Hàng, Dịch Vụ Ăn Uống Trên Phần Mềm Sapo Fnb

Nhấn vào banner để chuyển đến giao diện Hóa đơn điện tử Nghị định 123, Thông tư 78. Là giải pháp nổi bật trong hệ sinh thái phần mềm công nghệ do ThaisonSoft cung cấp, E-invoice là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp tên tuổi tại Việt Nam như Coca Cola, Go! Lập HĐĐT khi có giao dịch cung cấp hàng hóa dịch vụ đúng nội dung và định dạng quy định. Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện./.

Phần mềm sẽ trả về nội dung mẫu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT, anh/chị chú ý ấn chọn đúng loạiHình thức hóa đơn(có mã hay không có mã). Nhấn Thực hiện tại các bước Thiết lập Hồ sơ Hóa đơn điện tử, phần mềm sẽ tự động chuyển sang MISA Melnvoice để tiếp tục thực hiện để bắt đầu các bước chuyển đổi. Sau khi đã thực hiện các thủ tục này, kế toán phải lập thông báo hủy hóa đơn (TB03/AC) gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký của NNT, trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế nêu rõ lý do không chấp nhận. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh thì không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn. Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót. Nếu có sai sót hay thay đổi, anh chị có thể chỉnh sửa lại thông tin trong menu Hệ thống, phầnHồ sơ hóa đơn điện tử.

Sau khi Cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể bắt đầu xuất hóa đơn mà không cần đăng ký thêm bất cứ thủ tục nào với Cơ quan thuế. Các bước khởi tạo, phát hành mẫu hóa đơn được thực hiện hoàn toàn tự động trong nội bộ doanh nghiệp. Sau khi được CQT thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp/cá nhân cần liên hệ ngay với đơn vị là các nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín được Tổng Cục Thuế lựa chọn để đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu Thông tư 78 mới và sử dụng. Công tác chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 & Thông tư 78 đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. MISA meInvoice hy vọng rằng những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân thực hiện chuyển đổi HĐĐT nhanh hơn, dễ dàng hơn. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác.